AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

17.09.2006 Photo Gallery: Autodelta European tour 2006 - day 3

AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

AUTODELTA EUROPEAN TOUR 2006

2006 Interfuture Media/Italiaspeed